مدارک ویزای فرانسه

مدارک مورد نیاز ویزای فرانسه

1-اصل و كپی گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان برگشت تور
2-اصل و كپی ويزاهای شینگن قبلی با ويزای كانادا -آمريكا-استراليا-انگلستان
3-اصل و كپی مدارک شغلی متقاضی به همراه ترجمه به زبان انگليسی
4-ليست 6 ماهه واريز حق بيمه تامين اجتماعی
5-معرفی نامه بيانگر ارتباط كاری و سمت فرد متقاضی در شركت يا سازمان مربوطه

مدارک شغلی

اعضای هيئت مديره شركتها: اصل و كپی روزنامه رسمی به همراه آگهی آخرين تغييرات به انضمام نامه به زبان انگليسی معرفی روی سربرگ با مهر و امضای شركت
كارمندان بخش خصوصی: مدارک بالا به انضمام معرفی نامه انگليسی از شركت، اصل و كپی سابقه بيمه شخص،ممهور به مهرسازمان تامين اجتماعی و ليست واريز حق بيمه به سازمان تامين اجتماعی مربوط به 6 ماه آخر
صاحبان حرفه و مشاغل آزاد: اصل و كپی جواز كسب يا اصل وكپی پروانه بهره بردارييا اصل و كپی كارت بازرگانيبه همراه رسيد آخرين
كادر پزشكی : اصل و كپی كارت نظام پزشكی و پروانه مطب
مهندسين : اصل وكپی پروانه اشتغال و اصل و كپی كارت نظام مهندسی به همراه روزنامه رسمی يا سابقه بيمه
اعضای هيات علمی دانشگاه : اصل و كپی كارت پرسنلی و اصل و كپی حكم استخدامی و فيش حقوقی
كارمندان دواير دولتی: اصل و كپی كارت پرسنلی و اصل و كپی حكم استخدام و كپی فيش حقوقی و معرفی نامه بيانگر ارتباط كاری و سمت فرد متقاضی در شركت يا سازمان مربوطه
برای ساختمان سازان : اصل گواهی ساختمان / اصل قردادهای كاری / اصل پايان كار ساختمان
برای كسانی كه منبع درآمدشان از طريق مختلف تامين می گردد ارائه مدرک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامی می باشد . مانند ارائه اجاره نامه و يا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی كه سود سپرده بلند مدت ايشان به آن واريز می گردد حداقل زمان افتتاح حساب بلند مدت می بايست 3 ماه قبل از تاريخ سفر مسافر باشد
برای حساب های بلند مدت : كارت حساب سپرده به همراه گواهی تمكن مالی صادره از امور بين الملل بانی مربوطه + ريز پرينت سود حساب
حداقل مانده حساب : به طور مثال حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بايست 40 ميليون تومان باشد ، بديهيست در صورت سفر خانواده سه نفره حساب سرپرست خانواده می بايست حداقل 120 ميليون تومان موجودي داشته باشد
نكته : افزايش ناگهانی مانده حساب به هيچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد .
دانشجويان و دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصيل و كارت دانشجويی يا دانش آموزي
بازنشستگان دواير دولتی : اصل و كپی كارت يا حكم بازنشستگی
مدارک بانكی:
پرينت 3 ماه آخر حساب بانكی با مهر و امضای بانکی با مانده حداقل حساب 30ميليون تومان به زبان انگليسی ويا كارت اعتباری شخصی بين المللی مانند (AmericanExpress,Mastercard,Viza)
اصل و كپی سند ملكی ( در صورت دارا بودن) به همراه ترجمه به زبان انگليسی
2 قطعه عكس 5/4*5/3 رنگی با زمينه سفيد بدون لبخند و از روبرو جديد مغاير با عكس پاسپورت و ويزاهای قبلی
اصل و كپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی به همراه ترجمه به زبان انگليسی
مبلغ85 يورو هزينه تحويل مدارک داخل سفارت (يورو به صورت اسكناس باشد)
توجه : در صورت سفر فرزند زير 18 سال با يكی از اوليا، موافقت محضری پدر يا مادری كه در ايران ميماند جهت خروج فرزند از كشور و سفر به فرانسه ضروری ميباشد در اين موافقت نامه تاريخ سفر و اسم كشور فرانسه بايد ذكر شود.(ضمنا امضای فرم درخواست كودكان زير 18 سال توسط پدر و مادر الزاميست همچنين ترجمه به زبان انگليسی ممهور به مهر وزارت امور خارجه با تائيديه دادگستری می باشد )
حداقل زمان لازم برای رسيدگی به درخواست رواديد 15 روز ميباشد كه در اين 15 روز اصل پاسپورت شما نزد سفارت می ماند لطفا جهت برنامه ريزی اين موضوع را مد نظر داشته باشيد

 

ادامه مطلب ...